Privacybeleid

The Office Operators en haar dochterondernemingen respecteren uw privacy en streven ernaar deze te beschermen. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, het wettelijk kader en hoe u contact met ons kunt nemen.

Door deze website te gebruiken, accepteert u dit Privacybeleid. We raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Zo blijft u op de hoogte van welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

Wie wij zijn

The Office Operators en haar dochterondernemingen bieden hun klanten kantooroplossingen waaronder (flexibele) kantoorruimte, vergaderruimte en verschillende kantoorgerelateerde producten en services.

The Office Operators is statutair gevestigd te Schiphol Boulevard 127, 1118 BG in Schiphol, Nederland. The Office Operators is geregistreerd onder het KVK nummer 55236545.

Persoonsgegevens en de manier waarop wij die verwerken

Wij verzamelen gegevens op verschillende manieren. Wij verzamelen gegevens via cookies (alleen als u dit toestaat) en wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een rondleiding of een vergaderruimte te boeken.

Uw IP-adres kan worden verwerkt door akkoord te gaan met het plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan onze website. Het plaatsen van cookies helpt ons onze website te verbeteren en klantvriendelijker te maken.

Als u een vergaderruimte boekt of een kantoorruimte huurt, wordt u gevraagd om uw contactgegevens (zoals uw (bedrijfs)naam, e-mail, telefoonnummer etc.) en uw financiële gegevens (zoals uw creditcardnummer, uw factuuradres etc.) te verstrekken. Uw creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de facturering en verwerking van betalingen van de producten en services die u heeft besteld. Uw creditcardgegevens kan ook gebruikt worden ter voorkoming van fraude.

Wij kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u informatie over andere producten en services van ons te sturen, evenals reclamemateriaal van onze marketingpartners dat interessant voor u kan zijn. Als u dit reclamemateriaal niet wilt ontvangen, kunt u u afmelden door te klikken op de afmeldknop.

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan u te kunnen leveren;
  • om met u te communiceren (bv. uw vragen beantwoorden of klacht behandelen);
  • ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding;
  • ter uitvoering van contracten;
  • door wettelijke verplichting.

We kunnen het bovenstaande niet uitvoeren als u ons uw gegevens niet verstrekt.

Delen van gegevens met derden

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, erkent en aanvaardt u dat wij uw persoonsgegevens mag verwerken en verstrekken naar onderdelen van het internationaal netwerk van The Office Operators en ook mogelijk aan derden buiten de EU op voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt:

  • ter uitvoering van een overeenkomst;
  • voor zover vereist op grond van wet- en regelgeving;
  • voor zover vereist van een gerechtelijk macht;
  • ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding;
  • eenvoudiger beheer van gegevens;

Sommige producten of services die wij aan u bieden vereisen dat wij uw persoonsgegevens aan een derde moet verstrekken. Dit gebeurt uitsluitend op een verzoek van u. Een voorbeeld is als u ons vraagt om namens u bloemen voor uw klant te bestellen.

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Wij adviseren u om het Privacybeleid van deze derde partijen te lezen.

Bewaring

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid beschreven zijn voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Uw creditcardgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, tenzij u ons uw toestemming geeft om uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

Communicatie

Alle communicatie tussen u en ons vindt plaats via telefoon, e-mail of chatservice van onze website.

Nieuwsbrieven

U wordt automatisch aangemeld voor de nieuwsbrieven van het business center waar u een kantoorruimte heeft gehuurd. Uw naam en e-mailadres wordt gebruikt om u de nieuwsbrieven te versturen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat nieuw is binnen het betreffend business center. Als u onze nieuwsbrieven niet wilt ontvangen, kunt u u afmelden door te klikken op de afmeldknop.

Klantenservice

Als u een vraag heeft, kunt u ons bellen, mailen of chatten met onze klantenservice. Om u goed van dienst te kunnen zijn, kunnen wij naar uw persoonsgegevens vragen. Wij kunnen ook telefoongesprekken vastleggen voor trainingsdoeleinden.

Fraude bestrijden

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om fraude te voorkomen, onderzoeken en te bestrijden. Hierbij kan uw persoonsgegevens aan een toezichthouder, overheid of gerechtelijk macht verstrekt worden.

Bescherming en meldplicht

Wij respecteren uw privacy en streven ernaar deze te beschermen. Wij nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de industriestandaarden om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij garanderen voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners hun maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgegevens. Indien er sprake is van een datalek, zullen wij de toezichthouder en de betrokkene(n) binnen 72 uur na de ontdekking van het datalek melden.

Minderjarigen

Indien u 16 jaar of jonger bent, mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Minderjarigen vallen niet onder onze doelgroep.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te kunnen inkijken, rectificeren of verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken.

U kunt het bovenste doen door een schriftelijk verzoek naar ons te sturen. U heeft ook het recht om bij Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

De herzieningsdatum zal bijgewerkt worden als wijzigingen in dit Privacybeleid komen. We raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Zo blijft u op de hoogte van welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Door deze website te blijven gebruiken nadat er wijzigingen in zijn gebracht, accepteert u de wijzigingen in dit Privacybeleid.

Voorwaarden en bepalingen

Nederlands recht is van toepassing op alle conflicten en geschillen. De conflicten en geschillen zullen beslecht worden door de Nederlandse rechter in het arrondissement te Amsterdam. De Nederlandse versie van dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden zijn de rechtsgeldige versies.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u uw gegevens inkijken, rectificeren of verwijderen? Neem gerust contact op met onze klantenservice: info@theofficeoperators.com.